ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขม้อ ประจำปี ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 21-05-2016
          พลเอกสมพร เติมทองไชย ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอสมุดเติมทองไชย  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 18-05-2016
          ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 18-05-2016
          งาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 17-05-2016
          นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 17-05-2016
          แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร เปรมปรีด์  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 13-05-2016
          การประชุมครูครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-05-2016
          การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-05-2016
          วันปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-05-2016
          วันกตัญญู และดำหัวปี๋ใหม่ ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-05-2016
[39/87]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [NEXT]

Username
Password