การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 23-11-2015
          การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 23-11-2015
          ภาพความสนุกสนาน ของการแข่งขัน SPORT DANCE ของทั้ง ๕ คณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 17-11-2015
          การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 17-11-2015
          ภาพการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 17-11-2015
          ภาพการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 15-11-2015
          ด้วยทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนรวมทั้งแลกเปลี่  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 15-11-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประชุมงานแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องเจ้าหลวง  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-11-2015
          รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ขึ้นกล่าวแนะนำตัว แก่ครูและนักเรียนเนื่องในโอกาศเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่   [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 11-11-2015
          พิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๕  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 10-11-2015
[46/85]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [NEXT]

Username
Password