CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้251
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้251
เดือนนี้972
ทั้งหมด701951
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   
นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 นายแสวง  ใจรังสี

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์

นางสราทิพย์  สีมาขจร

นางสาววิไลลักษณ์   คุณานวน
 
นางนฤชล   พิมพ์สว่าง

นายปรีชา  มีแจ้

นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์
นางสาวธัญลักษณ์  เกตุกิ่ง

 

ครูอัตราจ้าง


นายวัลลพ  ใจมา