CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้254
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้254
เดือนนี้975
ทั้งหมด701954
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายวสันต์  วีระโพธิ์

นางอัญชลี  หม่องพะสั่น


นายไกรสร  วงค์วิวัฒน์

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์

นายสุธีย์  จิตหาญ

นายธีรดลย์  สามัคคี


นายยศศักดิ์   นุชหรั่ง

นางสาวกุสุมา  ดงสงคราม
 

 

ครูอัตราจ้าง


ว่าที่ร.ต.หญิงวรางคณา มณีจักร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวลักษณพร มูลมาก
ครูอัตราจ้าง


นายจารุณ  พลเดช
ครูอัตราจ้าง