CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้5734
ทั้งหมด795599
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นางสาวเยาวภา  คำสม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย

นางประกายคำ  พรมณะ

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ


 นางพิศมัย สารพันธ์

ดร.นิคม  โท๊ะลงธง


นางชญานิศ  เขื่อนควบ


นางวรณัน  พรหมช่วย


นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์

นายจักริน  อินทนนท์

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว


นายศยานันท์   ยารังฝั้น
 


นายรุ่งสยาม  เสนางาม


นางสาวภูษณิศา  บริหาร


นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย


นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ
 

นางสาววราภรณ์  หน่อคำ


นายพีรดนย์  พีระพัฒนสกุล

นางสาวรัชนก  สิทธิบาล


นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว


นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค

นางพัชราภรณ์   ธนาไพศาลสิทธิ์

นางสาวแพรว  บุญพร้อมอาษา

นางสาวพัชรนันท์   รักสถาน
 

นางสาวอภิรดี กองบุญ
  

นางสาวอรวรรณ   โคตรภูเขียว
 

นางสาวธันยาภัทร์  สวัสดิ์ธนัทเมธ
 

นางสาวธมนวรรณ   สูตรเลข


นายณัฐวุฒิ ขุระสะ


นายวรินทร ณ ลำพูน

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม