CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้253
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้253
เดือนนี้974
ทั้งหมด701953
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย

นางประกายคำ  พรมณะ

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ

 นางพิศมัย สารพันธ์

ดร.นิคม  โท๊ะลงธง

นางชญานิศ  เขื่อนควบ

นางวรณัน  พรหมช่วย

นางสาวเยาวภา  คำสม

นายจักริน  อินทนนท์

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว


นายศยานันท์   ยารังฝั้น 


นายรุ่งสยาม  เสนางาม

นางสาวภูษณิศา  บริหาร

นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

นางสาวอักษร  วรรณกันธา

นางสาววราภรณ์  หน่อคำ

นายพีรดนย์  พีระพัฒนสกุล

นางสาวรัชนก  สิทธิบาล

นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว

นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค
 
นางพัชราภรณ์   ธนาไพศาลสิทธิ์

นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ 

นางสาวพัชรนันท์   รักสถาน 
 
นางสาวแพรว  บุญพร้อมอาษา

นางสาวอรวรรณ   โคตรภูเขียว 

นางสาวธันยาภัทร์  สวัสดิ์ธนัทเมธ 

นางสาวธมนวรรณ   สูตรเลข
   

 

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจตุรพร มาลัยศรี
ครูอัตราจ้าง